LaunchLab & Stellenbosch Univeristy Alumni Webinar: Online with Joshua Romisher | Aanlyn met Joshua Romisher

Greetings to you from Stellenbosch.

 

These are unprecedented times and the global lockdown as a result of the COVID-19 pandemic has resulted in all of us having to reflect on how we move forward together as Maties and friends of Stellenbosch University (SU).

 

Whilst our in-person events scheduled for North America have been curtailed for the remainder of 2020, we are delighted to invite you to an online engagement webinar. We wish to remain connected with you, albeit via the digital world, as you have helped to shape this institution and cement its reputation as a world-class academic institution.

 

It is therefore with great pleasure that our Development and Alumni Relations Division in partnership with our Stellenbosch University The Launchlab, invites you to join an online webinar entitled: ‘Entrepreneurial Mindsets for the New Normal: How we can use entrepreneurial techniques to thrive in the new post COVID-19 world order’.

 

This webinar will be led by the CEO of the The Launchlab, Joshua Romisher, while our Rector and Vice Chancellor, Prof Wim de Villiers, will provide a brief introductory update on how the University has been pivoted to address the challenges posed by the COVID-19 pandemic.

 

Date: Monday, 29 June 2020
Time: 09:00 (PST); 12:00 (EST); 18:00 (SAST)
RSVP: Please click on the link to join the session via Microsoft Teams.

 

Speakers: Joshua Romisher, Launchlab CEO
Prof Wim de Villiers, Rector and Vice Chancellor of SU

 

Any enquiries for this event should be directed to Randall Adams at adamsr@sun.a.za.

 

We look forward to welcoming you online!


Groete vanaf Stellenbosch.

 

Dit is voorwaar ongekende tye en die onderskeie lande se inperkings as gevolg van die COVID-19-pandemie het daartoe gelei dat ons almal moes besin oor hoe ons saam as Maties en vriende van die Universiteit Stellenbosch (US) vorentoe kan beweeg.

 

Ons persoonlike geleenthede wat vir Noord-Amerika geskeduleer is, is vir die res van 2020 ingekort, maar ons is verheug om jou na ‘n aanlyn webinar te nooi. Ons wil graag kontak met jou behou, al is dit ook in die digitale spasie, want jy het die US help vorm en sy reputasie as ‘n w√™reldklas- akademiese instelling help vestig.

 

Die Afdeling Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge, in samewerking met die Universiteit Stellenbosch LaunchLab, nooi jou dus om deel te neem aan ‘n webinar getiteld: ‘Entrepreneurial Mindsets for the New Normal: How we can use entrepreneurial techniques to thrive in the new post COVID-19 world order’.

 

Hierdie webinar word gelei deur Joshua Romisher, die hoof uitvoerende beampte van die LaunchLab. Prof Wim De Villiers, Rektor en Visekanselier van die US, sal op sy beurt vertel hoe die Universiteit die COVID-19 uitdagings aanspreek.

 

Datum: Maandag 29 Junie 2020
Tyd: 09:00 (PST); 12:00 (EST); 18:00 (SAST)
RSVP: Klik op die skakel om die sessie via Microsoft Teams by te woon.

 

Sprekers: Joshua Romisher, hoof uitvoerende beampte, LaunchLab
Prof Wim de Villiers, US- Rektor en Visekanselier

 

Rig enige navrae oor hierdie geleentheid aan Randall Adams by adamsr@sun.a.za.

 

Ons sien uit daarna om jou aanlyn te verwelkom!